4 Bình luận
 • quaiquy
  http://viahe.xyz/chi-em-di-cave/
 • cocoxinhxan
  Mình đọc đâu đó từ Cave mà mình hay gọi là từ mượn từ tiếng Pháp
  • quaiquy
   @cocoxinhxan đúng rồi ạ
  • vptrung
   @cocoxinhxan nó bắt nguồn từ "cavalière" là danh từ giống cái của cavalier. Mà từ cavalier này có rất nhiều nghĩa. Trong dẩy dầm thì nó có nghĩa là bạn nhảy. Thời Pháp thuộc ở ta người ta dùng từ lóng biến thể từ từ này là "cavert" để chỉ mấy bạn tay vịn, dần dà thì nó thành "cave" như ngày nay.
Website liên kết