3 Bình luận
  • qsilk
    anh Ủn có lẽ thực lòng đã có lúc muốn nghe Mỹ nhưng chợt nhớ ra là đằng sau mình có TQ. Chỉ có người dân Triều Tiên là khổ. Có thực mới vực được đạo. Dân còn đang đói thối mồm ra mà thỉnh thoảng lại mang dao ra mài, mang cung ra tập bắn.
Website liên kết