18 Bình luận
  • TanNg
    @malechef Kết quả là Việt Nam sẽ xuất khẩu sang Mỹ giá rẻ hơn, có thêm tăng trưởng GDP, còn Trung Quốc sẽ học được một bài học là bẩn bựa thì không sống được lâu.

    Thất nghiệp Mỹ đang ở mức thấp nhất trong 60 năm, lương đang tăng nên Mỹ không có gì để ngán, trong lúc đó tăng trưởng GDP tầu có thể sẽ bị chiến tranh thương mại kéo về còn 5%. Mà mấy ông hán nô phản ứng càng dữ chứng tỏ Trung Quốc càng đang hoảng
Website liên kết