15 Bình luận
  • TanNg
    @chemgio Tụi trên Facebook thì đa phần cũng "nghe nói" như ở đây thôi, không thể là cơ sở để tin cậy.
Website liên kết