23 Bình luận
  • SuperSliver
    Đau nhất là khách gửi bảo hàng bị thu cả máy, gửi sửa iPhone mới max nhọ.
Website liên kết