8 Bình luận
 • ne0ltv
  Ở trường DH, ngoài Ban giám hiệu còn có Đảng uỷ, rồi hội đồng trường. Nghe chức danh lúc giới thiệu đại biểu đã muốn mệt: GS. TS ABC, phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch hội đồng trường, phó hiệu trưởng
 • huuchien86
  Trường cấp 3 của em.
 • TanNg
  Cướp trắng lại chả nhảy cầu.
 • dieuhau
  HĐQT hay HĐ trường tư thục do UB tỉnh phê duyệt, trong đó có ít nhất 1 thành viên chính quyền địa phương đề cử tham gia (thường là từ sở GD). Nhằm giám sát các hoạt động cốt lõi xem có vi phạm về tư tưởng chính trị hay gì gì đó thôi....
  Giành quyền điều hành thì mình nghĩ chả ai ham đâu. Mệt xác
Website liên kết