2 Bình luận
  • SuperSliver
    "Quan trọng là người đứng đầu. Khi Bộ trưởng phân công cho các thứ trưởng thì trách nhiệm chính vẫn là ông Bộ trưởng chứ không phải thứ trưởng", ông Khải nhấn mạnh.


    Tủ lạnh đã nghĩ ra diệu thủ này để trốn trách nhiệm, đẩy cho cấp dưới rồi lại còn vẽ đường cho hươu chạy là sao. Bắn vào chân nhau à
  • Scouter
    Rồi cái gì cũng đẩy lên bộ trưởng kí, và kết quả là cái gì cũng bị trì trệ
Website liên kết