2 Bình luận
  • Nova
    Phim ko như truyện, vẽ ra thế này sợ khán giả đại chúng khó tiếp cận và thấy rối loạn
Website liên kết