4 Bình luận
 • thinhvt
  Đồng chí này ko biết là con đồng chí nào nhỉ :3
 • to_hieu
  222 xuất trúng tuyển do gian lận nay bị đuổi tức là đã có 222 em bị tước đi thành quả 12 năm đèn sách của họ. Khốn nạn.
 • bimsua
  đúng là cocc có lợi thế lớn, nếu bị phát hiện thì có điểm "thật" đỡ.
 • fongst
  Sao không đuổi hết đi nhỉ không làm căng lên chắc đây trở thành tiền lệ mất
Website liên kết