2 Bình luận
  • hao29
    cuối cùng là sao, lúc thế này, lúc thế kia. Thằng béo ăn gì cũng béo, còn thằng gầy ăn gì cũng gầy là sao?
Website liên kết