5 Bình luận
  • TanNg
    Sợ quá, hồi xưa mấy ông mậu dịch cũng doạ y như thế này
Website liên kết