16 Bình luận
 • fast_furious
  Pump it up
 • to_hieu
  Pump it up - ông bê lắp
 • ntvvirus
  Kg biết là gì nhưng mình đọc theo thì nó ra nhịp bài hát luôn. Lạy hồn
 • vietbos
  Pump It Up
  Danzel
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up,
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up,
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up,
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up …(repeat many times)
  It's not so long ago,
  That the sound hit the Nation.
  Every Saturday night,
  On your favourite Radio.
  And the Party's jumpin', Yeah
  And the vibe feels so strong.
  Throw your hands in the air,
  Lift your head up high,
  You know you got to sing along.
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up,
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up,
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up,
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up,
  It's not so long ago,
  That the sound hit the Nation.
  Every Saturday night,
  On your favourite Radio.
  And the Party's jumpin', Yeah
  And the vibe feels so strong.
  Throw your hands in the air,
  Lift your head up high,
  You know you got to sing along.
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up,
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up,
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up,
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up…
  Got the feeling,
  What's the name of the jam
  Say I can feel it,
  You know you can
  I've got my groove on
  and I'm ready to go
  Check out my right girl,
  But don't touch my radio
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up,
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up,
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up,
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up…
  And make me feel good
  feel so good
  And make me feel good
  feel so good
  feel so good
  and what's the name of the jam
  Say I can feel it,
  You know you can
  I've got my groove on
  and I'm ready to go
  Check out my right girl,
  But don't touch my radio
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up,
  Don't you know, pump it up,
  You got to pump it up…
 • alkaline
  mới Google, thấy bài này từ 2004 à? Lâu thế cơ á
 • Lucky_Luke
  Lại nhớ bài Ịt chu níu chăm pồ ế ô
 • huy_195
  Quá iên tâm
 • mrthnhan
  Bò một sừng là con tê giác
 • mrthnhan
  Bà già mày phong tê thấp
  Cả họ mày phong tê thấp
  Thằng đọc bài này pjong tê thấp
  Cả họ thằng đọc bài này phong tê thấp
Website liên kết