10 Bình luận
 • fabio1989
  Dv bị gãy
 • triumf
  1. "Pen is broken" mà chứ có phải 2. "Penis broken" đâu
  trong tiếng Anh ý 1 có nghĩa còn ý 2 không có nghĩa gì cả? (tính từ bổ trợ cho danh từ thì phải đứng trước danh từ) hoặc nếu danh từ đế động từ thì tiếp theo phải có tân ngữ
 • bookmarks1
  Mình chat với khách hàng, tụi nó cũng hay lược bỏ từ lắm
  Toàn nói trông trổng ko theo ngữ pháp
  Riết lâu lâu email qên hết thì
Website liên kết