2 Bình luận
  • Lucky_Luke
    1.7 củ cho hạng vé phổ thông ko ghế ngồi cho 3 ngày thì chấp nhận được.
    Vào đó đâu chỉ xem đua xe mà nó còn là 1 tổ hợp vui chơi giải trí khác nữa.
Website liên kết