1 Bình luận
  • SamSam
    Barca cũng có giao đoạn thoái trào, những lão thần được thay thế dần, mất vài năm rồi lại ngon lành! MU cần cải tổ như Barca và có hlv ngon thì nhanh hơn.
Website liên kết