1 Bình luận
 • downfall
  Đầu tiên thấy là không hợp lý khi áp giá điện khác nhau bởi vì đáng lẽ là chỗ nào hiệu suất cao thì phải khuyến khích.
  Nhưng ngẫm lại thì điện không chỉ là sản xuất mà còn là hệ thống truyền tải.
  Sản xuất quá tập trung điện ở 1 vùng sẽ làm quá tải hệ thống truyền, mà đầu tư nâng cấp hệ thống truyền tải tốn kém có khi còn hơn xây nhà máy điện.
  Thế nên là phải khuyến khích decentralize việc sản xuất điện, mà việc đó có thể điều chỉnh được thông qua điều chỉnh giá mua điện tại các vùng.
  Khan hiếm điện ở vùng nào thì đẩy giá mua điện ở vùng đó cao lên. Đây cũng là một dạng kinh tế thị trường.
Website liên kết