1 Bình luận
  • sinhzun
    Người ta vẫn chi tiền triệu để thuê phòng VIP và cũng chi tiền triệu để làm từ thiện thì tốt hơn chứ sao lại phải đánh đổi
Website liên kết