3 Bình luận
  • whisky
    tương tự như mô hình Baidu mời Andrew Ng, đã từng dẫn dắt Google Brain về phát triển cho các dự án AI của họ.
Website liên kết