1 Bình luận
  • hao29
    Tại "ngu" cơ, đánh đu theo Mỹ chọc tổ kiến lửa, đốt nhà hàng xóm (Trung Đông) thì lửa và tro bụi ít nhiều cũng phải bay sang nhà mình.
Website liên kết