2 Bình luận
  • thinker
    Giảm trí nhớ và lẫn lộn kí ức là điều rất rõ qua thời kì mình nốc rượu tiếp khách.
Website liên kết