3 Bình luận
  • hieu_3x
    Biểu tình áo vàng sang tuần thứ 22 rồi đưa cảnh sát vũ trang không dẹp nổi. Bất bình đẳng nội tại của Pháp Quốc quá lớn.
  • soitrang
    cộng đồng mạng vịt ngan thì cũng đau lòng vì thấy người ta không đau lòng theo ý của họ.
Website liên kết