3 Bình luận
  • SuperSliver
    Việt hoá nhạc Hoa nên nghe không lọt được mấy từ mặc dù rõ ràng hát tiếng Việt

    Bàn ngoài lề: Từ chuyên môn thì không biết là từ gì, nhưng giai điệu nhạc Hoa nhiều bài rất độc đáo mà nhạc Việt không bao giờ thấy hoặc rất ít thấy, ví dụ chính là bài này, không biết có phải do kém sáng tạo không? Quanh đi quẩn lại chỉ là pop, ballad, giai điệu thì trăm bài như một, cảm giác bài nào cũng giống bài nào, dạo chậm chậm tý rồi điệp khúc. Trước có Tiên Tiên ra những bài rất độc đáo, Sơn Tùng cũng có sáng tạo nhưng k phải đột phá quá, trẻ có Trương Thảo Nhi với Trúc Lâm thi thoảng cũng có bài độc đáo, còn giờ thì khá nhàm.
Website liên kết