2 Bình luận
  • hxnb
    Bộ giao thông h đổi thành bộ giao dự án lấy tiền đi thôi , toàn chỉ định thầu rồi bán thầu không, vậy mà ko có ai vào tù toàn rút kinh nghiệm
  • SuperSliver
    Chuyện thường ở huyện
Website liên kết