34 Bình luận
  • SuperSliver
    @leicas Hãy nghĩ đến những bạn khác bị mất cơ hội vào học vì những trường hợp gian dối này.
  • Mr_TK
    @leicas mấy đứa này chữa bệnh cho bác thì mới biết tội hay không nhé! tội đâu bác chịu là chắc
Website liên kết