8 Bình luận
  • dominhquan
    Kinh nghiệm là không đi chơi trong nước vào ngày lễ, vừa dịch vụ kém và cũng vừa tốn tiền. Nếu đi thì đi nước ngoài hoặc đi gần nhà.
  • Firefly
    Vũng Tàu lễ nào chả chật. Chạy ra đường xong chạy về cái là ng toàn mùi đồ ăn
Website liên kết