7 Bình luận
 • TanNg
  Dự là không ăn thua. Với tư duy kiểm soát, hạn chế của VN để đảm bảo an toàn trong mảng bank nhạy cảm thì số rào cản sẽ đủ để không làm được gì.
 • NatBi
  Tiền điện tử chứ phải tiền ảo mà các bố gọi hoa mỹ là tiền KTS đếch đâu.
 • hieu_3x
  Là tiền trong ví điện tử liên kết ngân hàng thôi
 • Bis_Q
  (1) Nhà nước bao giờ cũng phải nắm quyền kiểm soát và điều tiết tiền tệ quốc gia.
  (2) Để bảo vệ nhà đầu tư cần có cơ quan chức năng theo dõi và chống thao túng tiền tệ.
  Tiền điện tử hiện tại ko thỏa mãn 2 điều kiện này nên chắc cũng chỉ là luật tào lao thôi hoặc quy định chỉ có 1 số tổ chức dc phát hành, giá trị fix theo tỷ lệ 1:1 vs VND.
Website liên kết