1 Bình luận
  • savana
    Cơ mà T.Ng thì không nạp nổi... Mỗi lần xuất hiện là 'chuyển phỏm' hoặc chịu khó lắm cũng tua nhanh cho qua...
    Có ai giống em 0r Khó quá chăng!?
Website liên kết