3 Bình luận
  • classik
    Mấy thằng cha già tầm tuổi này toàn ngồi nhà xem phim đen nên nó tha hoá đạo đức. Internet như liều thuốc độc vs người Việt
  • chipping
    Đã 2 tuần rồi, theo điều 103 BLHS, còn 6 ngày nữa sẽ hết hạn khởi tố ông Linh Đà Nẵng?
Website liên kết