6 Bình luận
  • amepropre
    mình không theo đạo nhưng cái cách mà người đứng đầu một giáo hội lớn đã bỏ đi cái tôi cầu xin hoà bình và bình yên cho những con người xa lạ là một điều rất đáng trân trọng và lịch sử nhân loại mấy ai làm được.
Website liên kết