30 Bình luận
  • linpack08
    Vững từng lên báo điển hình tiên tiến chống mai thúy đấy không đùa được đâu http://tinyurl.com/y2orj8ej
  • tuannguyenvt
    Vậy mới thấy sinh mạng và cuộc đời mình đã và đang đc quyết định bởi lũ này mà chỉ biét bất lực. Thôi chịu khó đi chùa chúng sao giải hạn chứ biết làm đc j hơn
  • htainger
    Nói chuyện qua điện thoại thì cqdt có quyền truy xuất cuộc gọi đó mà. Luật cũng cho phép mà, chẳng qua ...
Website liên kết