9 Bình luận
  • htainger
    Muốn sốc thì Vn đánh lại thuế 0% với xe nhập khẩu Mỹ đi. Chơi lớn luôn
Website liên kết