10 Bình luận
  • dongtataydoc88
    Ngày xưa mới startup tôi luôn có tư tưởng giữ người và trả lương cao, đối đãi tình cảm. Nhưng giờ tôi thấy mình thật ấu trĩ, xa thải, đổi mới, tối ưu chi phí thì cty mới phât triển đc.
Website liên kết