10 Bình luận
 • dongtataydoc88
  Ngày xưa mới startup tôi luôn có tư tưởng giữ người và trả lương cao, đối đãi tình cảm. Nhưng giờ tôi thấy mình thật ấu trĩ, xa thải, đổi mới, tối ưu chi phí thì cty mới phât triển đc.
 • fast_furious
  ko tránh khỏi chu kỳ thanh lọc. Tận dụng xong rồi thì cho nghỉ bớt thôi...
 • leonacky
  Tổng giám đốc còn thay.
  VTC Intecom năm ngoái cũng từ 800 người -> 300 người thanh lọc hơn nửa
 • Songtumember
  Những bank gốc Nam (thường chủ là người Hoa) có văn hóa doanh nghiệp, cũng như chế độ với người lao động tốt hơn mấy bank gốc Bắc (chủ Đông Âu). Đang trend bóc phốt, ko cẩn thận ae nhân viên lại cho Vpbank thành AromaFinance luôn
 • dongtataydoc88
  Ngày xưa mới startup tôi luôn có tư tưởng giữ người và trả lương cao, đối đãi tình cảm. Nhưng giờ tôi thấy mình thật ấu trĩ, xa thải, đổi mới, tối ưu chi phí thì cty mới phât triển đc.
 • ducmanno1
  Chu kỳ 10 năm đang tới
Website liên kết