22 Bình luận
  • tran_tien
    Tôi nhận ra, ko phải vì tôi tinh tế, mà vì tôi là người trong cuộc 😂
Website liên kết