15 Bình luận
  • ducmanno1
    Cùy, nhà đâu có giàu có mà lại chơi trội vậy heo thì sợ nhất là nó ỉa lắm, mà lại chẳng dắt đi khoe được
Website liên kết