11 Bình luận
  • SuperLushen
    "... nhưng sau đó lại dẫn anh ấy vào phòng 50$, thay vì 100$ . . ." , thiệt luôn . Trong video cũng có đoạn chú này bảo cho phòng bằng nửa giá so với booking . Chắc phòng Double tỷ giá $ là 15 còn phòng Bungalow là 22 , chênh nhau 700 chưa đến 1/3 mà . Video này là cố ý đi bóc phốt , dù là đáng đời cái Resort nhưng mà cũng nên trung thực với chứ @@ . Nó lừa 700 mà , oan ức vkl
  • phongkuty
    chờ nghe bên kia nói sao đã, vội j
  • taititan
    Nhà báo bố láo
Website liên kết