14 Bình luận
  • dominhquan
    Thấy ông này giàu năng lượng quá!
  • Luster
    @hungskate cái này cần ghép với câu trước "em muốn chúng mình là bạn", a muốn chúng mình là hơn bạn đó, thấy câu này hay đấy chứ
Website liên kết