2 Bình luận
  • 247az
    Phải khởi tố chủ
  • hana2019
    Có vẻ như 2 gia đình hòa giải và lũ chó cũng không bị xử lý gì. Tên chủ khốn nạn, muốn có thêm người khác chết oan uổng hay sao
Website liên kết