3 Bình luận
  • traitrambom
    Đưa cái thằng viết phần mềm ra đi
  • dreamy_sailor
    Đọc loanh quanh thì:
    Máy bay chúi mũi --> tắt hệ thống điện để giết MCAS --> Cần điều chỉnh tay nặng quá không quay kịp trong khi gần đụng đất --> bật hệ thống điện lại --> MCAS bật lại thúc cú chót rớt luôn.
Website liên kết