5 Bình luận
  • tammttg
    Giữa môi trường và lợi nhuận thì tụi táo nó quan tâm éo gì tới môi trường đâu
    Thiết kế siêu lởm dùng 1-2 năm buộc phải mua mới, không cho bên thứ 3 sửa chữa
Website liên kết