17 Bình luận
  • gasieutrung
    Như chuyện hài xứ thiên đường. Diên viên thì cố găng làm giang hồ, giang hồ thì cố gắng làm người tốt, cán bộ thì cố gắng lên chùa làm tự thiện, sư sãi thì đi kinh doanh, dân chúng thì thĩnh 3 vàng, trẽ em thì sub khả bánh... 😁
  • Firefly
    Đm "Nâng đỡ ko trong sáng là cái mẹ gì? Ý là nâng đỡ một nữ nhân viên nào đó trong tối à"
Website liên kết