45 Bình luận
  • luanth
    Cách 6 tháng lại lên khóc nhắc cái clip xong ra sản phẩm
  • I3amI3i
    @nguyensyviet mồm thì cứ hô hào làm người lớn với cả khẩu nghiệp, mở miệng ra là ám chỉ chửi con cái người khác, mày ở chỗ đéo nào vào đây?
  • HansNam
    vươn lên từ nghịch cảnh hay nhờ nghịch cảnh vươn lên?
Website liên kết