1 Bình luận
  • SuperSliver
    Nam chính đóng MV của Trúc Nhân, sắp tới nam chính phim Mắt biếc thì phải, khuôn mặt đúng mặt điện ảnh.
Website liên kết