8 Bình luận
  • tradade
    Cá nhân mình thấy Ủn sau này sẽ được dân Triều Tiên nhắc đến nhiều hơn cả cha và ông.
Website liên kết