1 Bình luận
  • SuperSliver
    Khả năng là luật cũng chỉ quy định thời gian chấm thầu tối đa chứ k ai quy định thời gian chấm thầu tối thiểu cả nên nói chấm nhanh là "đúng quy trình" thì không ai cãi được rồi
Website liên kết