1 Bình luận
  • HansNam
    Ngày xưa em chơi Vai Xiti còn cướp xe, giết cảnh sát, đón cave lên xe hành sự rồi giết để lấy lại tiền. Mấy trò pắp gi của bọn trẻ con nhằm nhò gì
Website liên kết