6 Bình luận
  • bjmbjmcay
    4.0 nhưng ý thức người trong cuộc như thời đồ đá, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ,... giờ qua bố láo bát nháo. Phạt nặng làm gương nhưng cũng vẫn người trong cuộc, k bỏ tiền thuê thì cũng đ** quan tâm, đ** phạt, đ** điều tra. Thằng nào cũng bát nháo bố láo như nhau
  • contranos
    BE nó dám chịu dám đăng báo vậy là tốt đó chứ. Gặp như ai kia chắc dàn xếp ngoài luồng, hoặc bảo tôi ko liên can rồi im luôn
Website liên kết