1 Bình luận
  • tfmn00
    khu này khu Tây nhiều nên mấy ông mở để dễ bề chặt chém
    mà công viên này xưa nổi tiếng hút chích với 3D đi vô thấy cũng ngán
Website liên kết