4 Bình luận
  • Nhimxxu
    Đám anti vacxin ngày 1 đông và nguy hiểm. Kể ra nếu tự nó làm nó chết mình cũng kệ thôi. Nhưng đây lại ảnh hưởng tới con của nó. Sau nữa là ảnh hưởng tới miễn dịch cộng đồng và sẽ ảnh hưởng đến những bé vô tội khác nữa ( miễn dịch cộng đồng mất sẽ tấn công bệnh cho các bé chưa đủ tuổi tiêm chủng )
  • VuonChuoi
    Tưởng thuận tự nhiên là phải để tự khỏi chứ ai lại đi chữa trị
Website liên kết