4 Bình luận
  • Duy_Truong
    Chuyển đơn thôi mà. Lại chuyển về Thái Nguyên, huề tiền.
  • sinhzun
    Xem bác chánh án TAND tối cao trả lời thì cũng vẫn chả giải quyết vấn đề gì, nói vòng vo tam quốc cho qua chuyện thôi chứ dự là cũng chả ai kỷ luật gì đâu.
  • doinguyen
    như trò hề, xử án mà xét đi xét lại bao nhiu lần...cuối cùng kết quả thế nào ai cũng thấy...nát
Website liên kết