31 Bình luận
  • Tocluc
    Trong một diễn biến khác vào thời điểm đó mình đang viết Petition WP, cũng là lý do mình từ bỏ dự án này. Petition WP nay là Campoal (https://ltus.me/HEt) một WordPress Theme thiết lập nền tảng phong trào xã hội tương tự Change.org

    Sau khi hoàn thành Campoal hiện giờ mình đang khôi phục lại dự án để phát triển cả App lẫn Web App hoàn chỉnh hơn và hy vọng có thể thương mại nó trong 1 năm tới.
Website liên kết